top of page

मुख्य सम्पत्ति व्यवस्थापन

तपाईको टेनेन्ट पोर्टलमा स्वागत छ

यदि तपाइँ फिर्ता हुने पिभोटल सम्पत्ति व्यवस्थापन ग्राहक हुनुहुन्छ भने, तपाइँ भुक्तान गर्न 'खाता हेर्नुहोस्' वा 'भुक्तानी' मा क्लिक गरेर आफ्नो हालको ब्यालेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ।  

यदि तपाइँसँग मर्मत अनुरोध छ भने तपाइँ कल गर्न सक्नुहुन्छ वा यहाँ 'रखरखाव अनुरोध' क्लिक गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। 

Image by Jeremy McKnight
Image by Christin Hume

Non-Emergency Maintenance Requests can be submitted via email to admin@pivotalproperty.com

bottom of page